Historie van Gebr. Tijssen B.V.

De grondlegger van Gebr. Tijssen B.V. Is Antoon Tijssen. Hij richtte in 1934 een transportbedrijf op, waarmee hij zich ging bezig houden met het steken en transporteren van turf. De turf kwam uit de nabijgelegen Peel, en werd met paard en kar vervoerd naar Venray en omstreken.

Foto Scan 07 WEB

Ook de granen van de boeren, die bij de plaatselijke molen in Merselo gemalen moesten worden, werden door A. Tijssen vervoerd. Het meel werd vervolgens weer teruggebracht naar de boeren om brood van te bakken en het vee te voeren. Na de oorlog kocht A. Tijssen verschillende vrachtauto's om de inmiddels uitgebreidde activiteiten te kunnen vervullen. Het vervoeren van meel, in de vorm van zakgoed, werd een belangrijk onderdeel van het bedrijf. Om de boeren te kunnen bevoorraden werd het zakgoed eerst nog bij de molen van Merselo geladen, maar later bij de plaatselijke Boerenbond en bij voederfabrieken in de buurt.

Ook werden er bouwstoffen zoals zand en grind getransporteerd om het zwaar gehavende naoorlogse gebied weer op te bouwen; er moesten huizen gebouwd worden en nieuwe infrastructuur worden aangelegd.

 

Foto Scan 10 WEB 800Tijdens het bietenseizoen werden er, eerst nog met de riek, maar later met een traktor met kraan suikerbieten geladen. Deze werden met vrachtauto's naar de haven in Wanssum gebracht waar ze per schip naar de suikerfabriek gingen.

 

 

  

In de winter werd er ook aan gladheidsbestrijding gedaan; dit gebeurde met een vrachtauto waar achterop twee man met een schop zand over de wegstrooide, om zo de gladde weg toch een beetje gangbaar te maken.

Foto Scan 11 WEB 200Toen de zonen Geer en Albert Tijssen het bedrijf in 1971 overnamen, werden de activiteiten voortgezet en uitgebreid met grondverzet. Er werden vrachtauto's met een grijperkraan en een laadschop aangeschaft. De grijperkraanauto's werden continu ingezet bij de gemeente Venray; de laadschop werd ingezet voor graafwerkzaamheden, het laden van bieten en op de stortplaats van Venray.

 

Er werd ook ingezet op vrachtauto's met een containersysteem. Waar verschillende maten containers mee geleverd konden worden bij de klanten. Met deze containers werd van alles vervoerd, van aardappelen en graan tot zand en reststromen.

 Door de snelle opkomst van een veel grote boerenbedrijven in de regio Noord – Limburg, ging het zakgoed over in bulk en werd er in 1984 de eerste bulkauto aangeschaft. Dit was een 16 tonner en deze ging rijden bij Landbouwbelang in Wanssum om veevoer naar de boeren te brengen. Het aantal bulkauto's werd in enkele jaren uitgebreid tot drie 16 tonners, welke allen bij Landbouwbelang in Wanssum reden.

 

Er werd in deze tijd ook een veegafdeling opgezet voor het machinaal vegen van straten en kantlagen, dit gebeurde bij verschillende omringende gemeenten en fabrieksterreinen.

 

Sinds medio jaren negentig, is de 3e generatie, Ruud en John Tijssen het bedrijf ingestroomd en zij hebben sinds enkele jaren het roer overgenomen. De naam Gebr. Tijssen B.V. is gehandhaafd, en de activiteiten zijn verder uitgebreid.

Zie deze site voor meer informatie.....