De combinatie

De gemeente Venray heeft burgerparticipatie hoog in het vaandel staan. Deze participatie wordt binnen diverse aandachtsgebieden, waaronder de openbare ruimte in de praktijk gebracht, veelal binnen het verband van bestaande verenigingen en/of maatschappelijke organisaties. ‘De Combinatie’ wil, in eerste instantie met een pilot, in de praktijk ervaring op doen met burgerparticipatie waarbij bewoners, mensen met een WSW-achtergrond (we noemen ze de ‘uitvoerenden’) en bedrijven samen werken om een optimaal rendement met de beschikbare middelen te bereiken. Het werkgebied is de wijk Veltum, en de dorpen Merselo en Vredepeel. Wij zijn van mening dat het meest optimale resultaat bereikt kan worden als het (lokale) bedrijfsleven de organisatorische taken van dit werk op zich neemt, de uitvoerenden aanstuurt en de werkzaamheden die buiten de capaciteit van de uitvoerenden en de bewoners vallen ter hand neemt.

Wij denken dat het juist voor de uitvoerenden belangrijk is om sociaal betrokken te zijn bij de gemeenschap en dat dit ook van toegevoegde waarde is voor de gemeenschap zelf. Wij willen buurtbewoners meer inspraak geven over de werkzaamheden die in hun directe omgeving verricht worden en denken dat zowel uitvoerenden als buurtbewoners de vruchten zullen plukken van deze betrokkenheid. Door een open administratie te voeren en bewoners de kans te geven om werkzaamheden zelf uit te voeren, krijgen zij invloed op en inzicht in de besteding van het budget dat beschikbaar is voor hun woonomgeving. Wanneer zij zelf werkzaamheden uitvoeren, kunnen bewoners mede bepalen waaraan het deel van het budget dat zij daarmee besparen wordt besteed ten behoeve van het beheer en het onderhoud in hun woonomgeving.

Het doel is om deze opzet waarbinnen partijen samenwerken, mits succesvol, uit te laten groeien tot een samenwerking met een langdurig karakter en een formele status.

Inmiddels is de samenwerking tussen alle betrokken partijen een succes gebleken, en is het contract met de Gemeente Venray met 3 jaar verlengd.